“Hacı Bektaş pınarından şeriatın değirmenine su taşınmaz!”- Nurettin KARSU
  1. Elden Giden Laiklik

    (Bu yazı 25.01.2005 tarihinde Cumhuriyet Gazetesinde yayımlandı.) Antalya’da Dinler Bahçesi açan, Cami-Kilise-Havra’yı bir araya getiren ve bunu bir hoşgörü işareti olarak göstermek isteyen Başbakan, böylece AB’ye de boyutta bir demokrat olduğunu göstermek istedi. Ama, bu ülkenin temel öğesi olan ve...
  2. Dersim ve Sürgün Günlerimiz

    Tedirginliğin ve Acımasızlığın Doruğa ulaştığı 1937-1938 çileli yıllar. Dersim (Tunceli) Doğa yapısı açısından tarıma uyumsuz, hiçbir geliri olmayan, Doğa koşulları acımasız, düz- sulu ekim yok ve her an açlıkla karşı karşıya kalmış yoksul bir halkın yaşadığı, Osmanlı dâhil, asırlarca hiçbir...
  3. Köşk’e Sitemim ve Köşkle Kavgam

    Süleyman Demirel’in Milliyetçi Cephe Hükümeti iktidarda bulunuyor. Hükümet ortağı olan MHP Ülkücü gençleri ve MSP nin Şeriatçı mollaları alabildiğine şımarmış saldıracak yer arıyorlardı. Tüm solcular onlar için hedef düşman sayılıyordu. Ülkenin her yerinde olayların çıkmadığı gün yoktu. Erzincan ve ilçeleri...