1. 1) PULUR BEYİ İLE BÜYÜK DEDEM ARASINDAKİ ŞAKA

    Anılarıma Büyük Dedemden kalan tarihi iki öyküyle başlamak istiyorum. Bir yanda, Otlukbeli Savaşı sonrası Akkoyunlu Hükümdarının Bayburt yöresindeki Pulur bölgesini bağışladığı ve soyadı çıkınca da Akkoyunlu soyadını alan Pulur Beyi, 15. Dönem Gümüşhane Milli Selamet Partisi Milletvekili Mehmet Akkoyunlu’nun dedesi....